petek, 21. september 2018

EN 407: Zaščita rok pred vročino in/ali ognjem

 

Evropski predpis EN 407 določa preizkuse za delovanje zaščitnih rokavic zaradi toplotnih tveganj. Rezultat testa se prikaže s šestimi števkami. Vsaka številka odraža uspešnost v eni od kategorij.

Značilnosti predpisa EN 407

 

Evropski predpis EN 407 določa minimalne zahteve in posebne preizkusne metode za zaščitne rokavice glede toplotnih tveganj. Zaščitne rokavice, ki so certificirane v skladu s tem predpisom, ščitijo uporabnika pred kontaktno toploto, sevalno toploto in pred večjimi stopljenimi brizgami.

Pomembno opozorilo: Vročinsko odporne rokavice za gašenje, za varjenje ali podobne postopke niso predmet tega predpisa!

Vročinsko odporne rokavice, ki ustrezajo predpisu EN 407 morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

 1. Visoka temperaturna odpornost
 2. Močna vnetljivost / širjenje plamena
 3. Nizek prenos toplote (zaščita pred sevalno-, konvekcijsko-, in kontaktno temperaturo)

   

Povzetek posameznih oznak

 
 • Obnašanje pri gorjenju: Material rokavice je 15 sekund izpostavljen plinskemu plamenu. Pri preizkusu se meri, kako dolgo traja, da material neha goreti. Na največji stopnji zmogljivosti (stopnja 4) lahko material gori največ 2 sekundi ali pozneje žari 5 sekund. (najvišja stopnja zmogljivosti 4 = gorenje 2 sekundi; žarenje 5 sekund)
 • Kontaktna toplota: Rokavica mora ščititi pred temperaturo (100 °C – 500 °C) skupno 15 sekund, brez da se temperatura v rokavici dvigne za 10°C. Glede na višino temperature, ki jo material prenese, se določi raven zaščite. (najvišja stopnja zmogljivosti 4 =+500 °C)
 • Konvekcijska toplota: Preizkuša se, kako dolgo rokavice preprečuje prodiranje vročine pri odprtem ognju pri 24°C. (najvišja stopnja zmogljivosti 4)
 • Sevalna toplota: Pri tem preizkusu so rokavice izpostavljene sevalni toploti. Pri tem se meri, po katerem času sevalna toplota prodre v notranjost rokavice. Pri najvišji stopnji zmogljivosti (stopnja 4) ščitijo rokavice minimalno 150 sekund. (najvišja stopnja zmogljiovosti 4 = minimalno 150 sekund)
 • Manjši brizgi staljene kovine: Meri se, koliko kapljiv brizgane kovine je potrebno, da se zviša temperatura za 40°C med materialom rokavic in kožo. Najvišja stopnja zmogljivosti 4 zdrži 35 kapljic ali več. (najvišja stopnja zmogljivosti 4 = več kot 35 kapljic)
 • Večji brizgi staljene kovine: Pri tem preizkusu se testira, koliko gramov stopljene kovine je potrebno, da se poškoduje simulacija kože iz PVC materiala, katera je pritrjena na notranjo stran rokavice. Najvišja vrednost je dosežena pri stopnji zmogljivosti 4, kar pomeni, da rokavice zdržijo 200 gramov staljene kovine (najvišja stopnja zmogljivosti 4 = 200 gramov)  

Še več informacij lahko najdete v našem strokovnem vodniku!

PSA-Expertenratgeber Schutzhandschuhe

Strokovni vodnik po protivreznih zaščitnih rokavicah

 

Oznake glede na predpis EN 407

 

Stopnja zmogljivosti:

a Gorljivost: 0–4
b Kontaktna toplota: 0–4
c Konvekcijska toplota: 0–4
d Sevalna toplota: 0–4
e Manjši brizgi staljene kovine: 0–4
f Večji brizgi staljene kovine: 0–4 (X = ni preizkušeno)

 

Poleg tega morajo vse rokavice doseči vsaj raven zmogljivosti 1 za odpornost proti obrabi in trganju (mehansko delovanje v skladu z EN 388).

Kennzeichnung nach EN 388:2016

 

Določitev najvišje temperature

 

Preizkus učinkovitosti lastnosti kontaktne toplote preizkuša njeno izolacijsko sposobnost. Preizkus določa najvišjo temperaturo, pri kateri rokavice ščitijo 15 sekunde, brez da se temperatura v rokavici dvigne za 10°C. Najvišja stopnja zmogljivosti je 4. Preizkus se izvaja pri sobni temperaturi. Rokavica je pri tem v stalnem stiku z vročimi predmetu.

Posebna opomba: Nekateri materiali se pri visokih temperaturah lahko stopijo. To lahko vpliva na mehanske lastnosti rokavic.
Teh sprememb ali degradacij predpis EN 407 ne upošteva. To pomeni, da rokavice ustrezajo standardu, tudi če pride do razgradnje materiala ali sestavnih delov.

Stopnja zmogljivosti Najvišja temperatura
Stopnja 1 100 °C
Stopnja 2 250 °C
Stopnja 3 350 °C
Stopnja 4 500 °C