Vzdrževanje in pregled MSA detektorjev plinov

 

Detektorji plinov morajo biti redno pregledani.

Prevzemamo pregled in vzdrževanje vaših MSA detektorjev plinov!

 

Zanesljivo delovanje detektorjev plinov je zagotovljeno le, če naprave redno in strokovno pregledamo in vzdržujemo.

Zato je poleg vsakodnevnih pregledov za mobilne detektorje plinov predvideno tudi letno kalibriranje ter vzdrževanje. To lahko stori samo usposobljena oseba (glej liste BG RCI T 021 in T 023).

Strokovnjaki podjetja Schloffer  imajo potrebno strokovno znanje in so s strani proizvajalca  usposobljeni za vzdrževanje in servisiranje MSA prenosnih detektorjev plinov.

Kontaktirajte nas v vseh zadevah v zvezi z mobilnimi detektorji plinov:

  • Svetovanje glede izdelkov
  • Predstavitev izdelkov
  • Posoja naprav
  • (četrt-)letni pregled/vzdrževanje
  • Izobraževanje glede izdelkov in posebna usposabljanja

Schloffer Akademija

 

Vaše praktično usposabljanje za VVO

ponudba usposabljanj