Kemične nevarnosti

Katere rokavice so najbolj primerne za vaše delo, je odvisno od tega, v kateri kemični razred spadajo snovi, ki jih uporabljate, in kakšnim okoljskim razmeram ste izpostavljeni pri delu. 

Kemična odpornost rokavic se preskusi v skladu z EN ISO 374 z uporabo 18 vnaprej določenih preskusnih kemikalij. Kemikalije, ki ščitijo rokavice, so označene s kodno črko pod piktogramom. 

34 izdelkov

v Kemične nevarnosti