Mehanske nevarnosti

Mehanska tveganja vključujejo nevarnosti vreza z ostrimi predmeti ali robovi. Rezultat so običajno vrezne rane, odrgnine in modrice. Zahteve za zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi so opredeljene v predpisu EN 388.

155 izdelkov

v Mehanske nevarnosti