Strokovni pregled višinske varovalne opreme

 

Višinska varovalna oprema mora biti letno strokovno pregledana.

Letno predpisan strokovni pregled vaše višinske varovalne opreme vam lahko opravimo tudi mi!

 

Posebej usposobljeni strokovnjaki podjetja Schloffer imajo potrebno znanje in strokovne izkušnje, da pregledajo višinsko varovalno opremo in tako poskrbijo, da je v brezhibnem stanju.

Letni pregledi višinske varovalne opreme

Predpis zahteva, da usposobljeni strokovnjaki za višinsko varovalno opremo v skladu s pogoji uporabe in pogoji obratovanja vsaj enkrat letno preverijo popolno stanje opreme. Takšen pregled je potreben tudi pred nadaljnjo uporabo po nesreči.

Rezultati strokovnega pregleda so dokumentirani v poročilu o pregledu, ki ga mora delodajalec hraniti dokler se VVO ne izvrže.

Postopki pregledov VVO, ki ustrezajo predpisu:

  • Vizualni pregled varovalnih pasov
  • Vizualni in funkcionalni pregled povezovalnih elementov
  • Pregled višinskih varovalnih naprav, reševalnih vitel, trinožnikov, itd.

Schloffer Akademija

Vaše praktično usposabljanje za VVO

ponudba usposabljanj