Strokovni pregled višinske varovalne opreme

 

Višinska varovalna oprema mora biti letno strokovno pregledana.

Mi lahko opravimo letno predpisan strokovni pregled vaše višinske varovalne opreme!

 

Posebej usposobljeni strokovnjaki podjetja Schloffer imajo potrebno znanje in strokovne izkušnje glede na PSA-V § 14, da pregledajo višinsko varovalno opremo in tako poskrbijo, da je v brezhibnem stanju.

PSA-V § 14: Letni pregledi višinske varovalne opreme

Avstrijski predpis PSA-V § 14 zahteva, da usposobljeni strokovnjaki za višinsko varovalno opremo v skladu s pogoji uporabe in pogoji obratovanja vsaj enkrat letno preverijo popolno stanje opreme. Takšen pregled je potreben tudi pred nadaljnjo uporabo po nesreči.

Rezultati strokovnega pregleda so dokumentirani v poročilu o pregledu, ki ga mora delodajalec hraniti dokler se OVO ne izvrže.

Vprašajte naše strokovnjake za postopek, ki ustreza predpis:

  • Vizualni pregled varovalnih pasov
  • Vizualni in funkcionalni pregled povezovalnih elementov
  • Pregled višinskih varovalnih naprav, reševalnih vitel, trinožnikov, itd.

Schloffer Akademija

Vaše praktično usposabljanje za VVO

ponudba usposabljanj