Nov EN 388: Razširitev preskusnega postopka za rokavice za zaščito pred vrezom

 

Z novim EN 388: 2016 je bil razširjen postopek testiranja zaščitnih protivreznih rokavic.

 

Samo prava zaščitna rokavica ščiti!

 

Po podatkih statističnega urada je v Sloveniji letno prijavljenih preko 4193 poškodb rok. Večini teh poškodb bi se s pravo zaščito lahko izognili. Pogosto se pri delu uporabljajo napačne ali poškodovane rokavice. Dodatna težava je, da dosti zaposlenih rokavic ne uporabljajo rutinsko, ampaka samo takrat, ko so znajdejo v nevarni situaciji.

Nov predpis EN 388 naj bi olajšal izbiro pravih zaščitnih rokavic za različna delovna mesta in naloge v delovnem dnevu.

 

Nov EN 388: Razširitev preskusnega postopka za rokavice za zaščito pred vrezom

 

V novem predpisu EN 388 je bil postopek testiranja protivzrenih rokavic razširljen in vključuje TDM test v skladu z EN ISO 13997. Revizija standarda je bila potrebna, saj so novejši materiali rokavic (npr. steklena in jeklena vlakna) pogosto povzročali da so krožno rotirajoča rezila med COUP testom postala topa. Le-to je vodilo do nenatančnih rezultatov zaščite pred vrezi.

Če postanejo krožno rotirajoča rezila med COUP testom topa nad določeno vrednostjo, se morajo protivrezne zaščitne rokavice testirati po TDM testu. Preizkus COUP-testa je lahko tudi označen.

Če rezilo na COUP testu ne postane topo, se še vedno šteje kot referenca in je rezultat potrebno navesti. V tem primeru lahko izvedemo TDM test.

Še več informacij lahko najdete v našem strokovnem vodniku!

Strokovni vodnik za zaščitne rokavice

 

Označevanje po EN 388:2016

 

Stopnja zmogljivosti:

a Odpornost proti obrabi: 0–4
b Odpornost na prerezanje: 0–5
c Odpornost na pretrganje: 0–4
d Odpornost na vbode: 0–4
e Odpornost na vrez po EN ISO 13997: A–F
f Absorbcija udarcev po 13594: pri pozitivnem rezultatu je oznaka P


Če postanejo krožno rotirajoča rezila pri COUP testu topa, rezultat ne ustreza in je kriterij označen z X (npr. 4X21E).

Kennzeichnung nach EN 388:2016

Postopek TDM-testa po EN ISO 13997

 

Nov postopek preizkuša trajnost rokavic pred vrezi z ostrimi predmeti pod različno silo (2–30 Newton).

Dolgo ravno rezilo se premakne s hitrostjo 2,5 mm/sec 20 mm nad ukrivljenim testnim materialom. Nato se namesti novo rezilo in poveča pritisk za 2 Newtona. S tem testom se določa minimalna sila, ki je potrebna za prerez testnega materiala.

TDM test je reprezentativen za dejavnosti pri katerih je  potrebno zmanjšati poškodbe zaradi nevarnosti direktnega prereza s silo (npr. rezanje z obrtniškim nožem).

 

Stopnja zmogljivosti za protivrezno zaščito po EN ISO 13997

 
Stopnja zmogljivosti A B C D E F
Odpornost na prerez (Newton) 2 5 10 15 22 30
  nizka srednja visoka zelo visoka
 

Postopek Coup-testa

 

Postopek opisuje ponavljajoč stik s predmetom z ostrim robom z minimalnim naporom in brez nevarnosti prereza.

Krožno rezilo se premika naprej in nazaj, kjer se z majhno silo 5 Newtonov (okoli 500 g) spusti na testni material in zavije v nasprotni smeri gibanja. Test določa številko ciklov potrebnih za prerez materiala.

Coup test je reprezentativen za dejavnosti, kjer gre za delo z ostrimi, relativno lahkimi predmeti in kjer ni možnosti direktnega reza (npr. zaradi zdrsa roke).

Stopnja zmogljivosti za protivrezno zaščito po EN 388

 
Stopnja zmogljivosti 1 2 3 4 5
Odpornost na prerezanje (Faktor) 1,2 2,5 5 10 20