Varno delo v utesnjenih prostorih in rezervoarjih

Varno delo v utesnjenih prostorih in rezervoarjih

Dela v utesnjenih prostorih in rezervoarjih so med najnevarnejšimi deli

 

Nesreče v rezervorajih ali zaprtih prostorih pogosto povzročajo težke poškodbe ali celo smrt. Težki reševalni pogoji in povečano tveganje so pogosto podcenjeni. Dejansko se dve tretjini smrtnih primerov zgodi pri reševanju oseb iz rezervoarjev oziroma zaprtih prostorov.

Nesrečam se je mogoče izognili le s skrbnim načrtovanjem dela in potrebnimi reševalnimi ukrepi.

Zato je potrebno pred vstopom v rezervoar ali zaprt prostor vedno upoštevati možnost naslednjih nevarnosti:

 • Pomanjkanje kisika
 • Zdravju škodljive snovi
 • Nevarnost požara ali eksplozije
 • Visoke in nizke temperature
 • Mehanski vplivi (naprimer: drobci, leteči predmeti)
 • Potop, razlitje
 • Električna napetost
 • Sevanje
 • Padci
Je vaše delovno mesto rezervoar ali utesnjen prostor?

Rezervoarje in zaprte prostore je možno najti v veliko industrijskih panogah. Nekatere je lahko prepoznati, drugi so spet manj prepoznavni.


Utesnjeni prostori, v katerih obstaja največje tveganje, so predvsem: kanali, jaški, greznice, silosi, kotli, cisterne, cevovodi, strojne votline, bunkerji, bazeni, jarki.

Izkoristite naš sistem celotnega koncepta OVO-360

 

Vaš delovni prostor ocenimo skupaj z vami
V vsakem delovnem okolju obstajajo različne nevarnosti. Skupaj z vami razvijamo individualne rešitve za vaše podjetje.

Osebna varovalna oprema za vaše delo
Naši specialisti za OVO vam svetujejo, ne glede na proizvajalca, o pravilni zaščitni opremi za vaše zaposlene.

Odlična storitev je pri nas samoumevne
Nudimo najsodobnejšo logistiko in odlične storitve na področju varnosti pri delu (pregled višinske varovalne opreme, vzdrževanje detektorjev plina, itd.).

Usposabljanje za pravilno uporabo višinske varovalne opreme je zakonsko predpisano enkrat letno!
Tudi najboljša VVO oprema ščiti le, če je pravilno uporabljena. V sklopu Schloffer akademije vam nudimo obsežno izobraževanje in usposabljanje.

Schloffer Sicherheitskonzept
Schloffer Akademie

Schloffer akademija

 

Vaše praktično usposabljanje za VVO pred padcem

Preglejte ponudbo tečajev:

Specialni tečaj:
Delo v utesnjenih prostorih in rezervoarjih - uporabniki in nadzorniki

 

Tečaj je namenjen predvsem osebam, ki nadzorujejo ali načrtujejo delo v zaprtih prostorih in rezervoarjih v skladu z zakonskimi zahtevami nadzora.

Po končanem tečaju ima udeleženec ...

 • Sposobnost delati kot nadzornik ali reševalec.
 • Sposobnost merjenja, izdaje dovoljenja in izvajanja reševalnih operacij.
 • Sposobnost načrtovanja dela v ali na rezervoarjih.

Tukaj najdete več informacij!

Speziallehrgang Befahren vin Behältern