Zaščitne rokavice pred kemikalijami in mikroorganizmi

 

V novem standardu EN ISO 374:2016 so zaščitne rokavice za zaščito pred kemikalijami razdeljene v tri različne tipe glede na njihovo pronicanje.

Kemikalije se lahko absorbirajo skozi kožo in poškodujejo celotno telo

 

Kemikalije lahko dražijo ali celo uničijo kožo. Lahko se absorbirajo in tako povzročijo poškodbe celotnega telesa. Poškodbe so odvisne od vrste, koncentracije in časa izpostavljenosti kemikalijam. Predpis EN 374 opisuje varovalno učinkovitost rokavic proti prodoru kemikalij in mikrooganizmov (kot so virusi, bakterije).

Nov predpis EN ISO 374:2016

Glede na predpis EN ISO 374-1:2016-11 so rokavice za zaščito pred kemikalijami razdeljene v tri različne tipe glede na njihovo pronicanje. Rokavice bodo v prihodnje testirane za 18 namesto 12 testnih kemikalij.

Rokavica se šteje za odporno na kemikalije, kadar indeks zaščite doseže (pronicanje) najmanj razred 2 (čas preboja > 30 Min.) pri 3 od 18 preizkusnih kemikalijah (permacija). Permeacija je čas preboja, ki ga potrebuje nevarna tekočina, da pride v stik s kožo.

 

Novo označevanje zaščitnih rokavic za zaščito pred kemikalijami

 
NOVO: Oznake glede na EN ISO 374:2016
TIP A EN ISO 374-1/ Tip.A

abcdef
Raven zmogljivosti 2 (čas preboja > 30 Min.)
za vsaj 6 od 18 preizkusnih kemikalij
TIP B EN ISO 374-1/ Tip.B

abc
Raven zmogljivosti 2 (čas preboja > 30 Min.)
za vsaj 3 od 18 preizkusnih kemikalij
TIP C EN ISO 374-1/ Tip.C
Raven zmogljivosti 1 (čas preboja > 10 Min.)
za vsaj 1 od 18 preizkusnih kemikalij
Prej
Specialna zaščita pred kemikalijami EN 374

abc
Raven zmogljivosti 2 (čas preboja > 30 Min.)
za vsaj 3 od 12 preizkusnih kemikalij
Lažja zaščita pred kemikalijami EN 374
Lažje nepremočjive rokavice z nizko zaščito pred kemičnim tveganjem
Raven zmogljivosti 1 (čas preboja > 10 Min.) za vsaj 1 od 12 preizkusnih kemikalij
To pravi naš specialist  s tega področja:

Opozoriti je treba, da se v praksi razlikujejo vrednosti tabele, še posebej, ker se večina kemikalij, ki se danes uporabljajo kombinira in obstajajo različne koncentracije in stanja.