četrtek, 28. april 2022

28. April:
Svetovni dan varstva pri delu

 

Študija pravi: uporabniki izdelkov za varnost pri delu se zanašajo na kakovost in obdelavo izdelkov.

28. April je svetovni dan varnosti in zdravja pri delu.

 

1984 je bila ustanovljena Mednarodna organizacija dela (ILO) z namenom zmanjšanja števila delovnih nesreč. Ustrezna osebna varovalna oprema (OVO) velja kot bistven dejavnost za varnost zaposlenih. Četrta izdaja študije avstrijskega trga osebne varovalne opreme, ki jo je izvedlo Združenje za varnost in zdravlje pri delu (VAS) prikazuje kaj cenijo uporabniki pri protiurezni zaščiti rok, zaščitni obutvi, zaščitnih očalahčeladah ipd.

Kakovost in obdelava izdelka kot osrednje merilo

 

Zdravje in varnost pri delu sta pridobila izjemen pomen, nenazadnje tudi zaradi dogajanja v zadnjih mesecih in letih. „Zaradi pandemije je tema osebne varovalne opreme dosegla raven ozaveščenosti kot še nikoli doslej“, pojasnjuje vodja študije Dr. Oskar Villani. Študija jasno kaže: kakovost izdelka in obdelava sta ključnega pomena pri uporabi izdelkov osebne varovalne opreme. 64 odstodkov vprašanih je te dejavnike ocenilo kot "zelo pomembne" ali "precej pomembne", tesno za njimi pa je kakovost materiala (za 62% vprašanih "zelo pomembno" ali "precej pomembno"). Razmerje med ceno in kakovostjo dopolnjuje top 3 kriterij za uporabo izdelkov za varnost pri delu (za 60% vprašanih "zelo pomembno" ali „precej pomembno“).

Lokalna proizvodnja in zanesljivost dobave

 

Lokalna ali vsaj evropska proizvodnja je deležna vse večje pozornosti: po rezultatu študije je vsaj nekoliko ali celo zelo pomembna za 38 % potrošnikov. Proizvajalci in trgovci osebne varovalne opreme so se že pred časom zavedli pomembnosti lokalne proizvodnje:„Zanašamo se na regionalna partnerstva z našimi dobavitelji. To pomeni krajše transportne poti in večjo razpoložljivost blaga“, poudarja Gerhard Schloffer, generalni direktor podjetja Schloffer Arbeitsschutz, vodilnega ponudnika osebne varovalne opreme v Avstriji.

"Našim dobaviteljem postavljamo visoke zahteve glede kakovosti ter družbenih in okoljskih standardov. Mnogi naši izdelki imajo certifikat OEKO-Tex®, naši dobavitelji pa so člani različnih programov na temo varovanja okolja in poštenih delovnih pogojev. Prepričan sem, da bo vprašanje trajnosti v prihodnosti igralo večjo vlogo tudi pri uporabnikih zaščitne opreme za delo“, je dejal g.Schloffer.

Socialna in ekološka trajnost na spodnje koncu rezultatov

 

Glede na študijo imata dejavnika "sociala" in "ekološka trajnost" trenutno še vedno podrejeno vlogo pri uporabniku: za manj kot tretjino anketiranih uporabnikov (29 %) sta ta dva kriterija pomembna pri uporabi zaščitne opreme pri delu. Pri proizvajalcih in prodajalcih z osebno varovalno opremo je situacija drugačna:„Visoke zahteve postavljamo tako glede kakovosti kot tudi glede socialnih in okoljskih standardov naših dobaviteljev. Veliko naših izdelkov ima certifikat OEKO-Tex®, naši dobavitelji so pa člani različnih programov na temo varovanja okolja in poštenih delovnih pogojev. Prepričan sem, da bo vprašanje trajnosti v prihodnje igralo večjo vlogo tudi pri uporabnikih osebne varovalne opreme", je dejal g. Schloffer.

K študiji „Osebna varovalna oprema“

 

Četrta izdaja študije avstrijskega trga osebne varovalne opreme (OVO), ki jo je izvedlo Združenje za varstvo pri delu (VAS), je bila izvedena pisno, osebno in na spletu leta 2021 v več valovih med marcem in majem (med uporabniki) ter majem in septembrom (med proizvajalci in trgovci). Rezultati te študije temeljijo na anketi med proizvajalci in trgovci ter komercialnimi in industrijskimi uporabniki osebne varovalne opreme v Avstriji.